x"Z prawnikiem przy kawie: "Postępowanie odwoławcze i rozjemstwo sporów na etapie realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego według przepisów nowego Prawa zamówień publicznych ”

28 kwietnia 2021r. GFKK poprowadziła kolejne spotkanie dla członków Business Centre Club z cyklu "Z prawnikiem przy kawie"  "Postępowanie odwoławcze i rozjemstwo sporów na etapie realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego według przepisów nowego Prawa zamówień publicznych ”.
 
Prawo zamień publicznych obowiązujące od początku br. wprowadziło nowe zasady dotyczące postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, m. in. w zakresie podstaw wnoszenia odwołań a także reprezentacji przed KIO.
Zmienione przepisy odnoszące się do skarg na orzeczenia KIO. Ponadto,  wprowadzono nowe regulacje stanowiące o rozjemstwie sporów dotyczących umów w sprawie zamówienia publicznego. Podczas szkolenia omówione zostały podstawy prawne odnoszące się do powyższych kwestii, w tym przepisy przejściowe. Zostały również omówione potencjalne problematyczne kwestie, które mogą się pojawić na gruncie stosowania nowych przepisów.

Spotkanie poprowadziła Agata Piotrowska-Piątek, prawnik, L.L.M, biegły sądowy w dziedzinie zamówień publicznych przy SO w Katowicach, wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, posiadający doświadczenie zarówno w pracy z wykonawcami, jak i zamawiającymi. Wielokrotnie reprezentowała zarówno wykonawców, jak i zamawiających na rozprawach przez Krajową Izbą Odwoławczą.
Poleć znajomemu