x"Z prawnikiem przy kawie: Rok po wejściu w życie RODO. Czy należy bać się kontroli?"

10 kwietnia GFKK poprowadziła kolejne spotkanie z cyklu " Z prawnikiem przy kawie"  poświęcone ochronie danych osobowych: "Rok po wejściu w życie RODO. Czy należy bać się kontroli?".
TEMATYKA PORUSZANA NA SPOTKANIU:

1.    Jakie poza RODO akty prawne obowiązują administratora danych osobowych?
  • ustawa o ochronie danych osobowychprzepisy wdrażające RODO
  • oficjalne stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • wytyczne Europejskiej Rady ds. Ochrony Danych Osobowych

2.    Doświadczenia z wdrożeń – najczęstsze problemy
  • IT – jak rozmawiać z informatykami?
  • HR – kiedy prosimy pracownika o zgodę na przetwarzanie danych? 

3.    Kontrole w zakresie ochrony danych osobowych – jak przygotować się do kontroli, jej przebieg i na co zwrócić szczególną uwagę
  • zawiadomienie o kontroli
  • jak przygotować się do kontroli?
  • przebieg kontroli
  • decyzje pokontrolne
4.    Dyskusja z uczestnikami

Spotkanie poprowadził zespół specjalistów GFKK ds. RODO r.pr. dr Anna Dyląg i r.pr Jakub Winiecki.
Poleć znajomemu