x„Z prawnikiem przy kawie” - spotkanie z GFKK

1 grudnia br. GFKK poprowadziła kolejne spotkanie z przedsiębiorcami Katowickiej Loży BCC z cyklu " Z prawnikiem przy kawie".
 Zostało ono tym razem poświęcone omówieniu istotnych zmian w zakresie prawa pracy oraz ordynacji podatkowej.
W zakresie zmian w kodeksie pracy omówione zostały w szczególności : 
   
•    zmiany przepisów kodeksu pracy w zakresie umów o pracę
•    wpływ nowelizacji na już zawarte umowy o pracę
•    ozusowanie umów cywilnoprawnych;
 
natomiast w zakresie zmian w ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2016 r. : 
 
•    interpretacje w sprawach podatkowych
•    rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika
•    przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania
•    odsetki za zwłokę, zaległości podatkowe i nadpłata podatku
•    pełnomocnictwa oraz doręczenia
 
Spotkanie poprowadziły radca prawny Beata Kozak-Matusiak oraz aplikantka adwokacka Marta Smolorz.
Poleć znajomemu