x"Z prawnikiem przy kawie" - wprowadzenie do RODO

8 listopada 2017r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „ Z prawnikiem przy kawie” organizowane we współpracy z Lożą Katowicką BCC.
Tematem spotkania było tym razem wprowadzenie do reformy ochrony danych osobowych w Polsce”.
Podczas spotkania omówione zostały następujące zagadnienia:

·    Porównanie dotychczasowego i nowego stanu prawnego:
·    Projekt polskiej ustawy o ochronie danych osobowych:
·    Zasady przetwarzania danych osobowych:
·    Sankcje za naruszenie RODO:
·    Notyfikacja naruszeń ochrony danych osobowych.
·    Nowe prawa osób, których dane dotyczą:
·    Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
·    Przetwarzanie danych w relacjach prawnopracowniczych:
·    Transfer danych do krajów członkowskich UE i krajów trzecich.

 
Spotkanie poprowadzili r.pr. dr Anna Dyląg i r.pr Jakub Winiecki.
Poleć znajomemu