x"Z prawnikiem przy kawie": Zamówienia publiczne w czasie epidemii koronawirusa.

3 sierpnia 2020r. GFKK poprowadziła webinarium dla członków Business Centre Club w ramach cyklu "Z prawnikiem przy kawie". Tematem spotkania były Zamówienia publiczne w czasie epidemii koronawirusa.
Epidemia wywołana wirusem COVID-19 wpłynęła na wszystkie aspekty gospodarki, w tym na rynek zamówień publicznych.

W trakcie spotkania odpowiadaliśmy m.in. na pytania:
  • czy wystąpienie okoliczności związanych z COVID – 19 umożliwia zamawiającym zawarcie umowy z pominięciem obowiązkowego stosowania ustawy Prawo zamówień
    publicznych?
  • jakie możliwości dla wykonawców i zamawiających w rozumieniu Pzp dają już obowiązujące specustawy COVID-19 oraz przepisy TARCZY 4.0?
  • jakie obowiązki dla zamawiających i wykonawców wynikają z ww. przepisów?
  • czy wystąpienie okoliczności związanych z COVID-19 wpływa na relacje pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami?
  • czy w trakcie epidemii można wnieść odwołanie do KIO i czy zostanie ono rozpoznane?

Celem spotkania było przedstawienie i omówienie najistotniejszych zmian dotyczących zamówień publicznych związanych z COVID – 19.

Spotkanie poprowadziła Agata Piotrowska-Piątek, prawnik, L.L.M, biegły sądowy w dziedzinie zamówień publicznych przy SO w Katowicach, wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, posiadający doświadczenie zarówno w pracy z wykonawcami, jak i zamawiającymi. Wielokrotnie reprezentowała zarówno wykonawców, jak i zamawiających na rozprawach przez Krajową Izbą Odwoławczą.
Poleć znajomemu