x"Zasady wynagradzania i zatrudniania w ochronie zdrowia po zmianach w 2018r."

W dniach 6 października w Warszawie i 18 października w Katowicach r.pr. dr Anna Dyląg poprowadziła szkolenie: "Zasady wynagradzania i zatrudniania w ochronie zdrowia po zmianach w 2018r."
 
Podczasrn spotkania zostały omówione i zaprezentowane przykłady w jaki sposób rnwdrożyć zmiany zatrudniania i wynagradzania pracowników wykonujących rnzawody medyczne w tym m.in.
  • zmiana wynagrodzeń pielęgniarek wynikająca z rozporządzeń Ministra Zdrowia (tzw. wypłata 4 x 400)
  • porozumienie pielęgniarek, MZ i NFZ z lipca 2018 r. a praktyka wykonania
  • zobowiązaniern lekarzy rezydentów oraz specjalistów do nieudzielania odpłatnie rnświadczeń opieki zdrowotnej u innego świadczeniodawcy
  • zwiększenie wynagrodzeń dla lekarzy składających tzw. Lojalki
  • zmiana ustawy o najniższym wynagrodzeniu pracowników w podmiotach leczniczych
  • obowiązki sprawozdawcze świadczeniodawców w związku z zatrudnieniem i zwiększonymi wynagrodzeniami - jak to rozliczać z NFZ?

Szkolenie składało się z części wykładowej i dyskusyjnej.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie organizatora Hallmark Events.
Poleć znajomemu