xFuzje i przejęcia

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze w sprawach korporacyjnych. Pomagamy naszym klientom w tworzeniu, zakładaniu i funkcjonowaniu spółek prawa handlowego. Doradzamy w procesach przekształceń organizacyjnych, restrukturyzacji oraz likwidacji spółek.

Zajmujemy się przygotowywaniem niezbędnych dokumentów korporacyjnych w tym zakresie, w tym projektów umów, statutów oraz różnego typu porozumień wspólników lub akcjonariuszy. Klientom spoza Polski doradzamy w procesach tworzenia przedstawicielstw i oddziałów, jak również  zakładania lub nabywania spółek na terenie Polski.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu audytów prawnych (due diligence) przedsiębiorstw i spółek w związku z ich zakupem lub sprzedażą lub nabywaniem spółek na terenie Polski.

Wielokrotnie świadczyliśmy usługi doradztwa transakcyjnego dotyczącego łączenia, dzielenia, nabywania lub zbywania spółek, lub zorganizowanych części przedsiębiorstw działających w różnych gałęziach gospodarki. Byliśmy także zaangażowani w procesy finansowania takich projektów.

REPREZENTATYWNE PROJEKTY

 • BART SP. Z O.O. -  doradztwo prawe przy transakcji nabycia większościowego pakietu akcji (60%) spółki INSTAL – FILTER S.A.;

 • ARCELORMITTAL POLAND S.A. – kompleksowe doradztwo prawne w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami wchodzącymi w skład grupy ARCELORMITTAL POLAND; 

 • FELIX INVESTMENTS  SP. Z  O.O.– po stronie kupującego w transakcji zakupu od Grupy Żywiec S.A. 100% udziałów w Browarze Zamkowym w Cieszynie

 • GRUPA JACOBS ENGINEERING  – doradztwo w związku z transakcją zbycia aktywów tej grupy w Polsce;

 • STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. – doradztwo prawne związane z wyodrębnieniem oraz sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki obejmującego działalność handlową;

 • PREFORMED LINE PRODUCTS LTD. (USA) – kompleksowe doradztwo prawne związane z nabyciem większościowego pakietu akcji w spółce Belos S.A. - wiodącego polskiego producenta urządzeń sieciowych, w tym przeprowadzenie due diligence;

 • WĘGLOKOKS KRAJ SPÓŁKA Z O.O.  –   udział w przygotowaniu projektu umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej dwa zakłady górnicze (KWK BOBREK i KWK PIEKARY). Doradztwo obejmowało wszystkie kluczowe aspekty tej transakcji, w części administracyjnej, środowiskowej, cywilnoprawnej i korporacyjnej. Po zamknięciu tej transakcji w latach 2016-2017 - usługi doradztwa prawnego związanego z procesem restrukturyzacji tych kopalń (m.in. renegocjacje umów handlowych, budowa nowego pionu handlowego, restrukturyzacja zatrudnienia, procesów zakupów); 

 • EPC LTD (UK), EPC POLSKA SPÓŁKA Z O.O., GALFA INDUSTRIEGALVANIK GMBH (NIEMCY) – kompleksowe doradztwo prawne związane przy transakcji wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa i wybranych aktywów i przeniesienia ich do innej spółki w Polsce i spółki zagranicznej;

 • FENNER DUNLOP (WIELKA BRYTANIA) – doradztwo prawne dotyczące nabycia większości  udziałów na  rzecz wiodącego polskiego  producenta taśm przenośnikowych;

 • PAVIMENTAL S.P.A (WŁOCHY) – doradztwo prawne w połączeniu z wprowadzeniem na polski rynek budowlany jednego z  członków Atlantia Group;

 • ARBO MEDIA AG (SZWAJCARIA) – przeprowadzenie procesu due diligence oraz kompleksowe doradztwo prawne związane z nabyciem większościowego pakietu akcji w spółce działające w branży mediów elektronicznych;

 • SIXT RENT A CAR POLSKA – kompleksowe doradztwo prawne, w tym przeprowadzenie procesu due diligence związane z planowanym nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa wiodącej spółki zarządzającej flotą samochodową i usługami długoterminowych najmów pojazdów;

 • 3S S.A. – doradztwo akcjonariuszom mniejszościowym oraz zarządom spółki 3S S.A. i spółek wchodzących w skład grupy 3S jako doradca prawny w procesie sprzedaży akcji na rzecz spółki P4, operatora sieci telefonii komórkowej Play. (łączna wartość 96 mln EUR);

 • POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA Z O.O.   – kompleksowe badanie prawne (vendor’s due diligence) 12 kopalń węgla kamiennego w zakresie analizy ryzyk związanych z ich wniesieniem do nowej spółki (PGG Spółka z o.o.) z udziałem podmiotów kontrolowanych pośrednio lub bezpośrednio przez Skarb Państwa;

 • WĘGLOKOKS S.A.  – doradztwo prawe przy transakcji nabycia większościowego pakietu akcji spółki Port Północny Sp. z o.o. w Gdańsku;

 • 3S S.A. – doradztwo prawne po stronie spółki 3S S.A. przy transakcji sprzedaży pakietu 66,5 akcji spółki SGT S.A. obejmującego pakiet akcji należących do 3S S.A. oraz innych akcjonariuszy mniejszościowych.

 • PGNIG TERMIKA PRZEMYSŁOWA S.A - przeprowadzenie audytu potransakcyjnego w związku z nabyciem majątku produkcyjnego (elektrociepłownia oraz sieci przesyłowe) od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A;

 • TAMEH POLSKA (joint venture TAURON POLSKA ENERGIA S.A. i ARCELORMITTAL POLAND S.A.) - doradztwo prawne w procesie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującego jeden z zakładów produkcyjnych spółki.

 • AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. – doradztwo prawne obejmujące przygotowanie i wynegocjowanie porozumienia akcjonariuszy w związku z zakupem większościowego pakietu udziałów spółki Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Viktoria” S.A;Usługi i specjalizacja

Ładowanie ...

Rozwój i finansowanie infrastruktury

Rozwój i finansowanie infrastruktury

Nieruchomości i prawo budowlane

Nieruchomości i prawo budowlane

Fuzje i przejęcia

Fuzje i przejęcia

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Postępowania sądowe i arbitrażowe