xFuzje i przejęcia

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze w sprawach korporacyjnych. Pomagamy naszym klientom w tworzeniu, zakładaniu i funkcjonowaniu spółek prawa handlowego. Doradzamy w procesach przekształceń organizacyjnych, restrukturyzacji oraz likwidacji spółek.

Zajmujemy się przygotowywaniem niezbędnych dokumentów korporacyjnych w tym zakresie, w tym projektów umów, statutów oraz różnego typu porozumień wspólników lub akcjonariuszy. Klientom spoza Polski doradzamy w procesach tworzenia przedstawicielstw i oddziałów, jak również  zakładania lub nabywania spółek na terenie Polski.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu audytów prawnych (due diligence) przedsiębiorstw i spółek w związku z ich zakupem lub sprzedażą lub nabywaniem spółek na terenie Polski.

Wielokrotnie świadczyliśmy usługi doradztwa transakcyjnego dotyczącego łączenia, dzielenia, nabywania lub zbywania spółek, lub zorganizowanych części przedsiębiorstw działających w różnych gałęziach gospodarki. Byliśmy także zaangażowani w procesy finansowania takich projektów.

REPREZENTATYWNE PROJEKTY

  • doradztwo prawne w procesie sprzedaży akcji spółek z grupy przedsiębiorstw telekomunikacyjnych
  • doradztwo prawne przy transakcji sprzedaży pakietu akcji spółki grupy przedsiębiorstw telekomunikacyjnych na rzecz operatora sieci kablowej na etapie przygotowania i negocjowania dokumentacji transakcyjnej, w szczególności umowy sprzedaży akcji;
  • kompleksowe doradztwo prawne związane z nabyciem przez inwestora zagranicznego większościowego pakietu akcji wiodącego polskiego producenta urządzeń sieciowych (przeprowadzenie due diligence oraz kompleksowe doradztwo transakcyjne i potransakcyjne);
  • pomoc prawna związana z wydzieleniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki notowanej na GPW w Warszawie (majątek produkcyjny, nieruchomości, pracownicy, kontrakty i zamówienia), wniesieniem jej do spółki zależnej i sprzedażą na rzecz inwestora branżowego;
  • badanie stanu prawnego, doradztwo prawne i strategiczne związane z nabyciem pakietu akcji i uporządkowaniem struktury korporacyjnej spółki hutniczej;
  • doradztwo prawne przy nabyciu dwóch kopalń węgla kamiennego przez inwestora branżowego,
  • przeprowadzenie prawnego due diligence 13 oddziałów (zakładów górniczych) największej spółki węglowej w Polsce.


Usługi i specjalizacja

Ładowanie ...

Rozwój i finansowanie infrastruktury

Rozwój i finansowanie infrastruktury

Nieruchomości i prawo budowlane

Nieruchomości i prawo budowlane

Fuzje i przejęcia

Fuzje i przejęcia

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Zapraszamy do newslettera

Zapraszamy do newslettera