xNieruchomości i prawo budowlane

Doradzamy w transakcjach związanych z nabywaniem, zbywaniem, najmem, dzierżawą i zagospodarowaniem nieruchomości.  Zakres oferowanych usług obejmuje przygotowanie dokumentacji umownej, a także uzyskiwanie wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń administracyjnych.

Posiadamy doświadczenia związane z umowami operatorskimi dotyczącymi hoteli, najmu i zarządzania budynkami biurowymi i obiektami magazynowymi. Udzielamy klientom kompleksowego wsparcia prawnego w realizacji przedsięwzięć budowlanych na wszystkich ich etapach. Doradztwo prawne obejmuje m.in. sprawy z dziedziny prawa administracyjnego, zawierania i realizacji umów z uczestnikami procesu budowlanego (w tym w ramach procedur FIDIC), środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji, finansowania i sporów.

REPREZENTATYWNE PROJEKTY

  • usługi doradcze związane z analizą stanów prawnych kilkudziesięciu nieruchomości o różnym charakterze i przeznaczeniu na rzecz wiodących polskich i międzynarodowych deweloperów;
  • doradztwo związane z pozyskiwaniem i regulacją stanów prawnych nieruchomości na cel realizacji Zbiornika Racibórz Dolny (obszar 2626 ha);
  • doradztwo prawne na rzecz inwestorów, wykonawców i inżynierów kontraktu, związane z realizacją budów realizowanych w oparciu o przepisy polskiego prawa budowlanego oraz procedur kontraktowych FIDIC;
  • kompleksowe usługi doradcze związane z realizacją centrum handlowego Silesia City Center w Katowicach (umowy z wykonawcami robót, umowa z inżynierem, sprawy planistyczne, komercjalizacja);
  • doradztwo prawne na rzecz czołowej polskiej firmy wydobywczej, związane z pozyskiwaniem nieruchomości na potrzeby realizacji wierceń w obszarach koncesyjnych na terenie Dolnego Śląska.


Usługi i specjalizacja

Ładowanie ...

Rozwój i finansowanie infrastruktury

Rozwój i finansowanie infrastruktury

Nieruchomości i prawo budowlane

Nieruchomości i prawo budowlane

Fuzje i przejęcia

Fuzje i przejęcia

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Zapraszamy do newslettera

Zapraszamy do newslettera