x



Nieruchomości i prawo budowlane

Doradzamy w transakcjach związanych z nabywaniem, zbywaniem, najmem, dzierżawą i zagospodarowaniem nieruchomości.  Zakres oferowanych usług obejmuje przygotowanie dokumentacji umownej, a także uzyskiwanie wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń administracyjnych.

Posiadamy doświadczenia związane z umowami operatorskimi dotyczącymi hoteli, najmu i zarządzania budynkami biurowymi i obiektami magazynowymi. Udzielamy klientom kompleksowego wsparcia prawnego w realizacji przedsięwzięć budowlanych na wszystkich ich etapach. Doradztwo prawne obejmuje m.in. sprawy z dziedziny prawa administracyjnego, zawierania i realizacji umów z uczestnikami procesu budowlanego (w tym w ramach procedur FIDIC), środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji, finansowania i sporów.

REPREZENTATYWNE PROJEKTY

  • CTP INVEST POLAND SP. Z O.O. – kompleksowe doradztwo związane z projektami budowy parków technologicznych i obiektów biurowych w południowej Polsce;

  • KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. – w latach 2012 do 2015 wraz z KGHM Cuprum sp z o.o. – CBR   przygotowanie kompleksowego raportu dotyczącego lokalizacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. W raporcie poddano analizie m. innymi zagadnienia formalno-prawne związane z lokalizacją obiektu, pozyskaniem nieruchomości, jego uruchomieniem w tym aspekty związane z ochroną środowiska oraz eksploatacją; 

  • HOLLYBROOK HOMES LTD. – doradztwo korporacyjne i związane z realizacją inwestycji mieszkaniowych na terenie Polski;

  • HOCHTIEF FORMART – doradztwo związane z oceną stanu prawnego nieruchomości i projektami PPP;

  • PORR SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O. – doradztwo związane z oceną stanu prawnego nieruchomości;

  • KGHM CUPRUM SP. Z O.O. CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWE – usługi doradcze związane z działalnością spółki z zakresie pozyskiwania nieruchomości na potrzeby realizacji wierceń w obszarach koncesyjnych KGHM Polska Miedź S.A. oraz realizacji projektów infrastrukturalnych oraz z dziedziny ochrony środowiska;

  • CONWAR DEVELOPMENTS SP. Z O.O. – doradztwo prawne związane z budową osiedla mieszkaniowego na terenie G. Śląska;

  • PANATTONI / IC 30 – doradztwo związane z regulacją stanów własnościowych nieruchomości oraz rozwiązywaniu sporów związanych  z budową obiektów handlowych



Usługi i specjalizacja

Ładowanie ...

Rozwój i finansowanie infrastruktury

Rozwój i finansowanie infrastruktury

Nieruchomości i prawo budowlane

Nieruchomości i prawo budowlane

Fuzje i przejęcia

Fuzje i przejęcia

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Postępowania sądowe i arbitrażowe