xPostępowania sądowe i arbitrażowe

Doradzamy  i reprezentujemy naszych klientów w procesach przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Doradzamy również w postępowaniach arbitrażowych przed krajowymi i zagranicznymi sądami arbitrażowymi, w tym w postępowaniach prowadzonych zgodnie z regułami Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) oraz UNCITRAL.

Pomagamy w postępowaniach związanych z rozstrzyganiem sporów, wspieramy przy zawieraniu ugód oraz mediacjach. Reprezentujemy klientów także w postępowaniach w ramach tzw. alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

REPREZENTATYWNE PROJEKTY

  • PGNiG TECHNOLOGIE S.A. – reprezentowanie klienta w sporze sądowym dotyczącym rozliczenia kontraktu budowlanego, opartego o wzór FIDIC (Czerwona Książka) dotyczącego rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacji w mieście Dąbrowa Górnicza;

  • MESSER POLSKA SP. Z O.O., VOESTALPINE STAHLHANDEL POLSKA SP. Z O.O.; ARCELOR DYSTRYBUCJA POLSKA SP. Z O.O.;  MARQUARD PRESS S.A. – reprezentowanie klientów w różnych sprawach przed sądami powszechnymi (sprawy cywilne i gospodarcze);

  • PWiK GLIWICE SP. Z O.O. – reprezentowanie w sprawie z powództwa wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za roboty dodatkowe związane z modernizacją gospodarki wodno - ściekowej w Gliwicach. Umowa w oparciu o FIDIC;

  • ARCELORMITTAL POLAND S.A. – reprezentowanie klienta w postępowaniu arbitrażowym przez Międzynarodowym Centrum Arbitrażu w Wiedniu w sprawie roszczeń jednego z największych europejskich koncernów samochodowych;

  • STALEXPORT AUTOSTRADA MAŁOPOLSKA S.A. – reprezentowanie klienta w postępowaniu przed Izbą Handlową w Zurychu z powództwa międzynarodowej firmy telekomunikacyjnej i informatycznej;

  • TRACTEBEL ENGINEERING – reprezentowanie klienta w postępowaniu arbitrażowym przeciwko Abener Energia SA w sprawie o zapłatę roszczeń wynikających z kontraktu;


Usługi i specjalizacja

Ładowanie ...

Rozwój i finansowanie infrastruktury

Rozwój i finansowanie infrastruktury

Nieruchomości i prawo budowlane

Nieruchomości i prawo budowlane

Fuzje i przejęcia

Fuzje i przejęcia

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Postępowania sądowe i arbitrażowe