xPostępowania sądowe i arbitrażowe

Doradzamy  i reprezentujemy naszych klientów w procesach przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Doradzamy również w postępowaniach arbitrażowych przed krajowymi i zagranicznymi sądami arbitrażowymi, w tym w postępowaniach prowadzonych zgodnie z regułami Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) oraz UNCITRAL.

Pomagamy w postępowaniach związanych z rozstrzyganiem sporów, wspieramy przy zawieraniu ugód oraz mediacjach. Reprezentujemy klientów także w postępowaniach w ramach tzw. alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

REPREZENTATYWNE PROJEKTY

  • reprezentowanie jednego z liderów polskiego rynku produkcji stali w postępowaniu arbitrażowym przed Międzynarodowym Centrum Arbitrażu w Wiedniu w sprawie roszczeń jednego z największych europejskich koncernów samochodowych;
  • udział w postępowaniu arbitrażowym przed Izbą Handlową w Zurychu z powództwa międzynarodowej firmy telekomunikacyjnej i informatycznej przeciwko odbiorcy w Polsce;
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowym w sprawie o zapłatę dotyczącej realizacji inwestycji w dziedzinie infrastruktury przesyłowej (na bazie umowy zawartej wg formuły „Czerwona Książka” FIDIC);
  • reprezentowanie podmiotów z branży wodociągowej, kanalizacyjnej i ochrony środowiska w postępowaniach spornych przed komisjami rozjemczymi z udziałem wykonawców robót budowlanych (na bazie umów zawartych wg formuły „Czerwona Książka” FIDIC);
  • reprezentowanie zamawiającego w sporze przed sądem arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z powództwa wykonawcy realizującego umowę o roboty budowlane zawartą na bazie „Żółtej Książki” FIDIC.


Usługi i specjalizacja

Ładowanie ...

Rozwój i finansowanie infrastruktury

Rozwój i finansowanie infrastruktury

Nieruchomości i prawo budowlane

Nieruchomości i prawo budowlane

Fuzje i przejęcia

Fuzje i przejęcia

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Zapraszamy do newslettera

Zapraszamy do newslettera