xRozwój i finansowanie infrastruktury

Pomoc prawna związana z rozwojem lub modernizacją infrastruktury stanowi jedną z wiodących specjalizacji GFKK
i obejmuje w szczególności:

 • przygotowanie i negocjowanie niezbędnych umów oraz innych dokumentów związanych z realizacją projektów;
 • pomoc i doradztwo w zakresie uzyskania zgód, pozwoleń oraz innych aktów i decyzji niezbędnych do realizacji projektu;
 • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedur przetargowych, w tym według procedur stosowanych przez międzynarodowe instytucje finansujące;
 • finansowanie projektów, w tym przygotowanie pakietów zabezpieczeń związanych z udzieleniem finansowania;
 • rozwiązywanie sporów związanych z realizacją projektów, w tym w ramach postępowań przed komisjami rozjemczymi
  i sądami arbitrażowymi.

Doradztwo Kancelarii w tym zakresie dotyczy głównie sektora transportowego, energetycznego oraz ochrony środowiska

  REPREZENTATYWNE PROJEKTY

  • doradztwo prawne w zakresie budowy, eksploatacji oraz finansowania długoterminowego przez konsorcjum banków międzynarodowych dla autostrady płatnej A4 Katowice-Kraków;
  • pomoc w przygotowaniu studium wykonalności dla rozbudowy terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu poprzez budowę trzeciego zbiornika wraz z instalacjami towarzyszącymi;
  • doradztwo prawne na rzecz czołowej polskiej firmy wydobywczej w związku z planami realizacji budowy obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz przesiedleniami ludności z obszaru inwestycji;
  • kompleksowe doradztwo prawne związane z budową zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na Odrze, w tym: pozyskiwanie nieruchomości, realizacja przesiedleń oraz negocjowanie pakietów kompensacyjnych
  • doradztwo prawne związane z realizacją projektów modernizacji i rozbudowy miejskich sieci wodno-kanalizacyjnych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;


  Usługi i specjalizacja

  Ładowanie ...

  Rozwój i finansowanie infrastruktury

  Rozwój i finansowanie infrastruktury

  Nieruchomości i prawo budowlane

  Nieruchomości i prawo budowlane

  Fuzje i przejęcia

  Fuzje i przejęcia

  Zamówienia publiczne

  Zamówienia publiczne

  Postępowania sądowe i arbitrażowe

  Postępowania sądowe i arbitrażowe

  Zapraszamy do newslettera

  Zapraszamy do newslettera