xRozwój i finansowanie infrastruktury

Pomoc prawna związana z rozwojem lub modernizacją infrastruktury stanowi jedną z wiodących specjalizacji GFKK
i obejmuje w szczególności:

 • przygotowanie i negocjowanie niezbędnych umów oraz innych dokumentów związanych z realizacją projektów;
 • pomoc i doradztwo w zakresie uzyskania zgód, pozwoleń oraz innych aktów i decyzji niezbędnych do realizacji projektu;
 • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedur przetargowych, w tym według procedur stosowanych przez międzynarodowe instytucje finansujące;
 • finansowanie projektów, w tym przygotowanie pakietów zabezpieczeń związanych z udzieleniem finansowania;
 • rozwiązywanie sporów związanych z realizacją projektów, w tym w ramach postępowań przed komisjami rozjemczymi i sądami arbitrażowymi.

Doradztwo Kancelarii w tym zakresie dotyczy głównie sektora transportowego, energetycznego oraz ochrony środowiska

  REPREZENTATYWNE PROJEKTY

  • REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH – doradztwo prawne związane z realizacją Zbiornika Przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze, w tym m.in. pomoc w nabyciu nieruchomości niezbędnych do realizacji obiektu o powierzchni 2626 ha, budowa osiedla zastępczego dla przesiedlanej ludności, wybór i zawarcie umowy z wykonawcą, inżynierem kontraktu, obsługa roszczeń i sporów;

  • POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA GIEK S.A. – doradztwo prawne przy wyborze wykonawcy nowego bloku gazowego w Zespole Elektrociepłowni Dolna Odra wraz infrastrukturą towarzyszącą;

  • ELEKTROCIEPŁOWNIA STALOWA WOLA SPÓŁKA Z O.O. (JOINT VENTURE PGNIG SA I TAURON POLSKA ENERGIA S.A.) - doradztwo prawne związane z dokończeniem budowy nowego bloku energetycznego w systemie EPC;    

  • PGNIG TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z O.O. – kompleksowe doradztwo prawne związane z realizacją kontraktu na budowę gazociągu  Rembelszczyzna – Gustorzyn (na odcinku ok. 160 km) oraz Karlino – Płoty realizowanego na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A.;

  • JACOBS ENGINEERING GROUP (DALLAS, USA) & JACOBS POLSKA – doradztwo związane z realizacją różnych projektów inwestycyjnych w sektorze transportu, gospodarki wodnej i ochrony środowiska realizowanymi w Polsce;

  • TAURON CIEPŁO S.A.  ZAKŁAD WYTWARZANIA TYCHY – kompleksowe doradztwo prawne związane z realizacją programu inwestycyjnego obejmującego modernizację i rozbudowę mocy wytwórczych, w tym przebudowę istniejącego kotła BC-35, budowę nowego kotła WR 40 i budowę nowego bloku energetycznego BC-50 wraz z instalacjami pomocniczymi (przygotowanie dokumentacji przetargowej, doradztwo na etapie prowadzenia postępowania, negocjowanie umów wykonawczych, udział w postępowaniach odwoławczych);

  • TAURON WYTWARZANIE S.A. – doradztwo prawne związane z wyborem i zawarciem umowy z doradcą technicznym o raz inżynierem kontraktu  dla potrzeb realizacji projektu  budowa bloku parowo – gazowego w Elektrowni Łagisza; doradztwo i pomoc związana z przygotowaniem kompletu umów projektowych (m.in. w zakresie dostawi sprzedaży energii elektrycznej, gazu i energii cieplnej; nabywania uprawnień do emisji CO2, nabywania świadectw pochodzenia, zaopatrzenia  w media);  

  • GREEN BEAR S.A. / GREEN BEAR CORPORATION POLAND S.A. – pomoc przy realizacji projektów finansowania, projektowania, budowy i eksploatacji farm wiatrowych (sprawy z zakresu pozyskiwania praw do terenu, spraw planistycznych i zagospodarowania przestrzennego, umów z dostawcami;

  • ENLIGHT ENERGY Co. – doradztwo prawne, w tym due diligence wybranych projektów inwestycyjnych obejmujących budowę farm wiatrowych;

  • POLSKIE LNG S.A. – opracowanie części prawnej Feasibility Study (we współpracy z Tractabel Engineering) dla budowy trzeciego terminala skraplania gazu w gazoporcie w Świnoujściu;  

  • STALEXPORT AUTOSTRADA MAŁOPOLSKA S.A. – doradztwo prawne w zakresie budowy, eksploatacji oraz finansowania długoterminowego (wartość ponad 120 mln Euro) aranżowanego przez konsorcjum banków międzynarodowych dla autostrady płatnej A-4 Katowice – Kraków; doradztwo w zakresie wyboru wykonawców robót budowlanych związanych z przystosowaniem autostrady do wymogów autostrady płatnej (remonty obiektów mostowych, wykonanie systemu odwodnienia, remonty nawierzchni drogi) utrzymania i eksploatacji;

  • EGIS ROAD OPERATION POLSKA (grupa EGIS) – kompleksowe doradztwo prawne związane z zawarciem umowy z Kapsch Telematic Services o świadczenie usług zarządzania manualnym systemem poboru opłat na autostradzie A-4 na odcinku Wrocław – Katowice, w ramach systemu Via Toll;

  • AUTOSTRADA MAZOWSZE S.A. – doradztwo prawne w związku z udziałem w postępowaniu przetargowym zmierzającym do udzielenia koncesji  na finansowanie, budowę i zarządzanie odcinkiem autostrady A-2 Łódź – Warszawa;

  • AUTOSTRADA MAZOWSZE S.A. (spółka zależna STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. oraz Autostrade per l’Italalia) – doradztwo prawne na etapie negocjowania umowy o budowę i eksploatację autostrady płatnej A-2 na odcinku Stryków – Konotopa, umowy o budowę autostrady oraz umowy operatorskiej;

  • MICHELIN POLSKA S.A. – doradztwo przy wyborze wykonawcy EPC inwestycji obejmującej budowę nowego bloku parowo – gazowego w zakładzie w Olsztynie;

  • TAMEH HOLDING SP. Z O.O. (joint venture ARCELORMITTAL POLAND I TAURON POLSKA ENERGIA S.A.) – kompleksowe doradztwo prawne w procesie inwestycyjnym obejmującym modernizację zaplecza produkcyjnego w zakładach wytwarzania w Krakowie i Dąbrowie Górniczej o łącznej wartości ok. 1 mld zł;  

  • MIASTO GLIWICE – doradztwo związane z uzyskaniem długoterminowego finansowania z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w związku z przebudową i modernizacją sieci kanalizacji miejskiej;

  • ELEKTROCIEPŁOWNIA STALOWA WOLA SPÓŁKA Z O.O. (joint venture PGNiG SA i TAUTON POLSKA ENERGIA S.A.) – doradztwo prawne związane z dokończeniem budowy nowego bloku energetycznego w systemie EPC;

  • TAURON WYTWARZANIE S.A. – kompleksowe doradztwo prawne przy wyborze wykonawcy w systemie projektuj i buduj estakad rurociągów, sieci cieplnej i parowej, sieci kablowej oraz magazynu wodoru w ramach projektu „Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A. – budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w TAURON Wytwarzanie S. A. – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie”;

  • TAURON WYTWARZANIE S.A. – doradztwo prawne wiązane z wyborem i zawarciem umowy z doradcą technicznym oraz inżynierem kontraktu i dla potrzeb realizacji projektu budowa bloku parowo – gazowego w Elektrowni Łagisza; doradztwo i pomoc związana z przygotowaniem kompletu umów projektowych (m.in. w zakresie dostaw i sprzedaży energii elektrycznej, gazu i energii cieplnej; nabywania uprawnień do emisji CO2, nabywania świadectw pochodzenia, zaopatrzenia w media);

  • TAURON CIEPŁO S.A. Zakład Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej – kompleksowe doradztwo prawne związane z realizacją programu inwestycyjnego obejmującego modernizację i rozbudowę mocy wytwórczych (budowa nowego turbozespołu);

  • EGIS ROAD OPERATION POLSKA (grupa EGIS) – kompleksowe doradztwo prawne związane z zawarciem umowy z Kapsch Telematic Services o świadczenie usług zarządzania manualnym systemem poboru opłat na autostradzie A-4 na odcinku Wrocław – Katowice,  w ramach systemu Via Toll;

  • TAURON WYDOBYCIE S.A. – w latach 2013 – 2017 (jako członek konsorcjum odpowiedzialny za część prawną) - kompleksowe doradztwo prawne w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, budowlano – wykonawczej i technicznej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie inwestycji budowy nowego szybu górniczego „GRZEGORZ” wraz z budową infrastruktury powierzchniowej w Jaworznie. Po zawarciu umowy z projektantem - usługi dotyczące wyboru generalnego wykonawcy pierwszego etapu robót budowlanych obejmujących budowę Szybu „GRZEGORZ” wraz infrastrukturą powierzchniową, wsparcie Klienta przy opracowaniu dokumentacji postępowania, w tym w szczególności projektów umów z projektantem oraz generalnym wykonawcą, usługi doradztwa prawnego w zakresie nadzoru nad realizacją umowy z projektantem.

  • KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. – doradztwo prawne w związku z opracowaniem kompleksowej koncepcji prowadzenia inwestycji budowy obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na terenie nowej  lokalizacji;
  Usługi i specjalizacja

  Ładowanie ...

  Rozwój i finansowanie infrastruktury

  Rozwój i finansowanie infrastruktury

  Nieruchomości i prawo budowlane

  Nieruchomości i prawo budowlane

  Fuzje i przejęcia

  Fuzje i przejęcia

  Zamówienia publiczne

  Zamówienia publiczne

  Postępowania sądowe i arbitrażowe

  Postępowania sądowe i arbitrażowe