xZamówienia publiczne

Znacząca część zamówień w sektorze publicznym jest realizowana w reżimie zamówień publicznych. Doradzamy zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom. Pomagamy przy tworzeniu dokumentacji przetargowych, jak również przy ich analizie i przygotowaniu ofert.

Zapewniamy bieżące doradztwo prawne w toku prowadzonych postępowań i realizacji umów zawartych w trybie zamówień publicznych.

Doradzamy i reprezentujemy klientów w postępowaniach odwoławczych i spornych, w tym także przed Krajową Izbą Odwoławczą i właściwymi sądami. Posiadamy doświadczenia w stosowaniu procedur przetargowych międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Banku Światowego oraz EBOiR.

REPREZENTATYWNE PROJEKTY

 • TAURON WYDOBYCIE S.A. – GFKK działając w ramach konsorcjum z Energoprojekt Katowice S.A. w Katowicach doradza Tauron Wydobycie S.A w związku z  inwestycją obejmującą budowę nowego szybu górniczego na terenie Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie. Konsorcjum doradców jest odpowiedzialne za pomoc z przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargu na wybór generalnego projektanta oraz wykonawcy dla tej inwestycji;

 • JACOBS  ENGINEERING  – pomoc prawna w postępowaniu przetargowym na wybór tzw. integratora dla zadania budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego (postępowanie przetargowe w formule dialogu konkurencyjnego), w tym reprezentowanie klienta w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą;

 • AUTOSTRADA MAZOWSZE SPÓŁKA AKCYJNA, AUTOSTRADE PER L’ ITALIA S.P.A., TECH S.P.A., ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, ASSECO CZECH REPUBLIC A.S. - kompleksowe doradztwo prawne po stronie wykonawcy, m.in. kilkukrotne reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą, związane z realizacją inwestycji pn. Krajowy System Poboru Opłat, w tym czynności związane z poborem Opłaty Elektronicznej; 

 • PWIK GLIWICE SP. Z O.O. –  doradztwo prawne przy budowie hali sportowej w Gliwicach;

 • PWIK RYBNIK SP. Z O.O. – wniosek do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych  na wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia z wolnej ręki na zawarcie umowy kredytowej o finansowanie inwestycji przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju;

 • PWIK GLIWICE SP. Z O.O. – doradztwo prawne obejmujące przygotowanie i przeprowadzenie przetargów publicznych na wykonawstwo Centralnej Oczyszczalni Ścieków oraz Stacji Uzdatniania Wody, a także na Inżyniera Kontraktu dla tych inwestycji;

 • JASTRZĘBSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A. – doradztwo dotyczące kwestii spornych na tle zamówień publicznych robót budowlanych związanych z  modernizacją sieci kanalizacji finansowaną ze środków Funduszu Spójności;

 • TAURON CIEPŁO S.A. (grupa Tauron Polska Energia S.A.) – kompleksowe doradztwo prawne związane z przeprowadzeniem czterech postępowań przetargowych na wybór projektanta, wykonawców oraz inżyniera kontraktu dla projektu obejmującego odbudowę mocy wytwórczych w Zakładzie Wytwarzania Tychy;

 • STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. / ATLANTIA S.p.a. – przygotowanie dokumentów ofertowych oraz doradztwo w postępowaniu przetargowym ogłoszonym przez Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych i Autostrad (Autostrada A-2 Konin- Stryków; Stryków – Konotopa);

 • FENNER DUNLOP LTD. – przygotowanie dokumentów ofertowych oraz bieżące doradztwo w kilkunastu postępowaniach przetargowych ogłoszonych przez spółki z branży węglowej w Polsce;

 • MIASTO GLIWICE – wniosek do Prezesa Zamówień Publicznych na wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia z wolnej ręki na zawarcie umowy kredytowej o finansowanie inwestycji przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju;

 • REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH – usługi doradztwa prawnego i nadzoru nad postępowaniami przetargowymi według PZP oraz procedur przetargowych Banku Światowego udzielanymi w związku z realizacją projektu budowy Zbiornika Racibórz Dolny w Raciborzu i Nowej Wsi dla przesiedlanej ludności;

 • TAURON WYDOBYCIE S.A. –  2013 – 2017 (jako członek konsorcjum odpowiedzialny za część prawną) - usługi kompleksowego doradztwa prawnego w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, budowlano – wykonawczej i technicznej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie inwestycji budowy nowego szybu górniczego „GRZEGORZ” wraz z budową infrastruktury powierzchniowej w Jaworznie. Po zawarciu umowy z projektantem - usługi dotyczące wyboru generalnego wykonawcy pierwszego etapu robót budowlanych obejmujących budowę Szybu „GRZEGORZ” wraz infrastrukturą powierzchniową, wsparcie Klienta przy opracowaniu dokumentacji postępowania, w tym w szczególności projektów umów z projektantem oraz generalnym wykonawcą, usługi doradztwa prawnego w zakresie nadzoru nad realizacją umowy z projektantem Szybu „GRZEGORZ”;

 • JACOBS GIBB (POLSKA) SP. Z O.O. / JACOBS GIBB Ltd. – przygotowanie dokumentów ofertowych oraz doradztwo w licznych postępowaniach przetargowych ogłaszanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych i Autostrad oraz PKP S.A.; reprezentowanie klientów w postępowaniach odwoławczych przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych  oraz w postępowaniach sądowych.
 


Usługi i specjalizacja

Ładowanie ...

Rozwój i finansowanie infrastruktury

Rozwój i finansowanie infrastruktury

Nieruchomości i prawo budowlane

Nieruchomości i prawo budowlane

Fuzje i przejęcia

Fuzje i przejęcia

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Postępowania sądowe i arbitrażowe