xSzkolenia specjalistyczne

W ramach naszych specjalizacji organizujemy szkolenia zamknięte, dostosowane programowo do indywidualnych potrzeb naszych Klientów, uwzględniające specyfikę i obszar prowadzonej przez nich działalności.


Spotkania prowadzimy w formie wykładowo-warsztatowej z ukierunkowaniem na rozwiązywanie praktycznych problemów, wynikających z konkretnych projektów i przedsięwzięć biznesowych naszych Klientów. 

GFKK posiada certyfikat jakości usług doradczych i szkoleniowych SUS 2.0.
Certyfikat potwierdza spełnienie przez GFKK Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych, który jest standardem zarządzania i świadczenia usług doradczych obejmującym wytyczne Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS) w zakresie standardów zarządzania, sposobu świadczenia usług, kompetencji kadr, organizacji i logistyki usług. 


GFKK została wpisana do Bazy Usług Rozwojowych, za pośrednictwem której możemy oferować Państwu również wybrane usługi i szkolenia z opcją dofinansowania z Funduszy Europejskich. 

Zainteresowanych współpracą szkoleniową zapraszamy do kontaktu.