xDoradztwo GFKK na rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. M. Karłowicza w sprawie stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości.

Niedawno uprawomocniło się postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach w sprawie stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości w Katowicach przy ul. Teatralnej, gdzie od wielu lat mieści się siedziba Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. M. Karłowicza.
Mimo prawomocnego wywłaszczenia własności tej nieruchomości w latach 60-tych przez Skarb Państwa, na początku w latach 90-tych do księgi wieczystej zostali ponownie wpisani spadkobiercy poprzednich właścicieli.

Od roku 2015 toczyło się postępowanie sądowe o ponowne stwierdzenie zasiedzenia na rzecz Skarbu Państwa.  Było ono skomplikowane z powodu trudności w ustaleniu kręgu jego uczestników. Wszystkie osoby przebywają poza granicami Polski, łącznie w 4 różnych krajach.  
Do czasu uregulowania tytułu prawnego Szkoła była w zasadzie pozbawiona możliwości aplikowania o środki pomocowe z funduszu EU z przeznaczeniem na niezbędne remonty i modernizację budynku.

Kancelaria świadczyła pomoc prawną na zasadach pro bono. Prawnicy GFKK, Szczęsny Kaźmierczak i Jolanta Aleksa – Mróz byli pełnomocnikami procesowymi w tym postępowaniu.  

Wspólnie z Dyrekcją, gronem pedagogicznym i uczniami Szkoły cieszymy się z tego sukcesu!