xGFKK przy budowie zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny

Od 2009r. Kancelaria GFKK zajmuje się obsługą prawną inwestycji dotyczącej budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze.
W początkowym okresie partner Kancelarii Paweł Kamiński przy wsparciu zespołu pełnił obowiązki kluczowego eksperta do spraw prawnych w ramach międzynarodowego konsorcjum wsparcia technicznego.

Począwszy od 2013 r. do chwili obecnej Kancelaria pracuje bezpośrednio na rzecz inwestora tej kluczowej dla ochrony przeciwpowodziowej dorzecza dolnej Odry inwestycji. Łączna wartość projektu opiewa na przeszło dwa miliardy złotych i obejmuje pozyskanie ok. 4700 działek gruntu, przesiedlenia, a przede wszystkim budowę osiedla zastępczego oraz realizację budowli hydrotechnicznej – zbiornika przeciwpowodziowego na powierzchni ok. 2600 ha. Inwestycja jest finansowana ze źródeł budżetu państwa, funduszy UE oraz pożyczek Banku Światowego.