xKolejne doświadczenie w arbitrażu.

Zespół GFKK w osobach senior associate Michał de Abgaro Zachariasiewicz oraz partnera Pawła Kamińskiego we współpracy z ekspertem do spraw roszczeń czasowych, członkiem SIDiR mgr inż. Mariuszem Nowackim, opracował na zlecenie Generalnej Dyrekcji Generalnej Dróg Krajowych i Autostrad opinię ekspercką dotyczącą roszczeń czasowych wykonawcy oraz prawdopodobnej daty zakończenia robót w ramach kontraktu na realizację inwestycji drogowej.Opinia powstała na potrzeby trwającego sporu arbitrażowego, a jej autorzy zostali powołani do udziału w rozprawie w charakterze biegłych.

Zestawienie wiedzy technicznej eksperta technicznego oraz wiedzy prawniczej członków zespołu GFKK sprawia, iż opinia przedkładana w ramach sporu arbitrażowego ma większe szanse na obronę jej ustaleń w konfrontacji z zespołami prawniczymi obu stron, jak również poprawia jej docelowy odbiór przez zespół orzekający sądu arbitrażowego. To z kolei często decyduje o akceptacji bądź odrzuceniu określonych roszczeń i końcowym wyniku sporu. Przyjęta formuła realizacji opinii powinna tym samym spotkać się zainteresowaniem innych uczestników procesów budowlanych i inwestycyjnych zwłaszcza na etapie sporów prowadzonych na forach sądów arbitrażowych oraz sądów powszechnych.

Poza powyższym doświadczeniem GFKK jest również zaangażowana po stronie publicznego zamawiającego w dwa duże spory arbitrażowe dotyczące jednej z największych inwestycji infrastruktury środowiskowej zrealizowanych w Polsce w ostatnich latach. W obu wspomnianych postępowaniach GFKK wspiera zespół Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w formule co-council. Poza wymienionymi wyżej Michałem de Abgaro Zachariasiewiczem oraz Pawłem Kamińskim w obsługę obu postępowań zaangażowane są również r.pr. Jolanta-Aleksa Mróz oraz r.pr. Sylwia Kowalska.