xAktualności

Krótko, ale zawsze na temat. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co się dzieje w naszej firmie oraz czym się aktualnie zajmujemy, zachęcamy do zapisu do naszego newslettera. Cyklicznie wysyłamy najciekawsze wydarzenia do wszystkich odbiorców.

Solidarna odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy.

Solidarna odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy.

Na zasadach opisanych w Kodeksie cywilnym inwestor (zamawiający) odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. Zarówno zgłoszenie oraz sprzeciw dla swej skuteczności wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.Jest to bardzo szczegółowa reguła. Postaramy się rozbić ją na mniejsze elementy.
  • Listopad 30, 2020
Nowelizacja KSH.

Nowelizacja KSH.

Obecnie trwają pracę nad dużą nowelizacją Kodeksu spółek handlowych umożliwiającą działanie spółek powiązanych w ramach tzw. grupy spółek. Projektowane przepisy przewidują istotne zmiany dotyczące relacji między spółką dominującą i spółkami zależnymi a także zmiany dotyczące odpowiedzialności członków organów spółek.
  • Listopad 16, 2020
Nowa ustawa - Prawo Zamówień Publicznych.

Nowa ustawa - Prawo Zamówień Publicznych.

Informujemy, że ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Rodzi się pytanie, które przepisy powinni stosować zamawiający i wykonawcy w sprawach dotyczących:a) postępowań o udzielenie zamówienia, które wszczęto, lecz które nie zostały zakończone przed 1 stycznia 2021 r.;b) umów w sprawie zamówień publicznych lub umów ramowych, które zawarto:    a. przed dniem 1 stycznia 2021 r., lub    b. po dniu 31 grudnia 2020 r., jednakże w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem         1 stycznia 2021r.
  • Listopad 10, 2020
GFKK doradcą prawnym przy realizacji inwestycji przeciwpowodziowej „Przebudowa Polderu Żelazna”.

GFKK doradcą prawnym przy realizacji inwestycji przeciwpowodziowej „Przebudowa Polderu Żelazna”.

Kancelaria GFKK została wybrana do pełnienia roli doradcy prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w projekcie inwestycyjnym „Przebudowa Polderu Żelazna” w Opolu.
  • Październik 07, 2020
Opinia GFKK dla MAP projektu zmian w Kodeksie Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw w ramach konsultacji społecznych.

Opinia GFKK dla MAP projektu zmian w Kodeksie Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw w ramach konsultacji społecznych.

W dniu 5 sierpnia br. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw. W związku z powyższym rozpoczęły się konsultacje publiczne wyżej wymienionych projektów ustaw.
  • Wrzesień 17, 2020
szkolenie: Nowe Prawo zamówień publicznych

szkolenie: Nowe Prawo zamówień publicznych

Zapraszamy 6 października 2020r. na szkolenie on-line: „Nowe Prawo zamówień publicznych”. Uczestnicy podczas spotkania uzyskają wiedzę z zakresu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. („Pzp)”, poznają nowe regulacje ustawy Pzp mające wpływ na przebieg postępowania oraz sposób realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego.
"Z prawnikiem przy kawie": Zamówienia publiczne w czasie epidemii koronawirusa.

"Z prawnikiem przy kawie": Zamówienia publiczne w czasie epidemii koronawirusa.

3 sierpnia 2020r. GFKK poprowadziła webinarium dla członków Business Centre Club w ramach cyklu "Z prawnikiem przy kawie". Tematem spotkania były Zamówienia publiczne w czasie epidemii koronawirusa.
szkolenie on-line: Nowe Prawo zamówień publicznych

szkolenie on-line: Nowe Prawo zamówień publicznych

Zapraszamy 25 czerwca 2020r. na szkolenie on-line: „Nowe Prawo zamówień publicznych”. Uczestnicy podczas spotkania uzyskają wiedzę z zakresu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. („Pzp)”, poznają nowe regulacje ustawy Pzp mające wpływ na przebieg postępowania oraz sposób realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego.
Prawnicy GFKK doradzają TAMEH POLSKA w procesie inwestycyjnym

Prawnicy GFKK doradzają TAMEH POLSKA w procesie inwestycyjnym

TAMEH Polska Sp. z o.o. realizuje kompleksowy program inwestycyjny obejmujący modernizację swoich zakładów wytwarzania w Krakowie i  Dąbrowie Górniczej , którego głównym celem jest  poprawa efektywności ekologicznej m.in. poprzez umożliwienie spalania paliw gazowych i obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Wartość inwestycji, która rozpoczęła się w 2015 r. przekracza 300 mln zł
  • Kwiecień 27, 2020
GFKK przy budowie zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny

GFKK przy budowie zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny

Od 2009r. Kancelaria GFKK zajmuje się obsługą prawną inwestycji dotyczącej budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze.
  • Kwiecień 27, 2020