xAktualności

Krótko, ale zawsze na temat. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co się dzieje w naszej firmie oraz czym się aktualnie zajmujemy, zachęcamy do zapisu do naszego newslettera. Cyklicznie wysyłamy najciekawsze wydarzenia do wszystkich odbiorców.

 GFKK w procesie wyboru Integratora dla Centralnego Portu Komunikacyjnego.

GFKK w procesie wyboru Integratora dla Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Miło jest nam poinformować, że Klient GFKK – jedna z wiodących światowych firm inżynieryjnych - wygrał, również dzięki zaangażowaniu zespołu GFKK, postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniu przetargowym na „Świadczenie usług biznesowo-technicznych ds. zintegrowanego zarządzania programem (Integrator) dla Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o.”, dzięki czemu jego oferta pozostaje najkorzystniejszą.
  • Czerwiec 21, 2021
SZKOLENIE: WYNAGRADZANIE I ZATRUDNIANIE W OCHRONIE ZDROWIA. ZMIANA ZASAD 2021r.

SZKOLENIE: WYNAGRADZANIE I ZATRUDNIANIE W OCHRONIE ZDROWIA. ZMIANA ZASAD 2021r.

08 oraz 15 lipca 2021 w Warszawie r.pr. dr Anna Dyląg poprowadzi szkolenie: Wynagradzanie i zatrudnianie w ochronie zdrowia. Zmiana zasad 2021. Szkolenie odbędzie się również w formie online.
Pobiegnij z GFKK Dla Aniołów!

Pobiegnij z GFKK Dla Aniołów!

30.05.2021 odbędzie się II Charytatywny Bieg z okazji Dnia Dziecka TAURON BIEGNIJ DLA ANIOŁÓW!
  • Maj 19, 2021
"Z prawnikiem przy kawie:  "Postępowanie odwoławcze i rozjemstwo sporów na etapie realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego według przepisów nowego Prawa zamówień publicznych ”

"Z prawnikiem przy kawie: "Postępowanie odwoławcze i rozjemstwo sporów na etapie realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego według przepisów nowego Prawa zamówień publicznych ”

28 kwietnia 2021r. GFKK poprowadziła kolejne spotkanie dla członków Business Centre Club z cyklu "Z prawnikiem przy kawie"  "Postępowanie odwoławcze i rozjemstwo sporów na etapie realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego według przepisów nowego Prawa zamówień publicznych ”. 
 Doradztwo GFKK na rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. M. Karłowicza w sprawie stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości.

Doradztwo GFKK na rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. M. Karłowicza w sprawie stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości.

Niedawno uprawomocniło się postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach w sprawie stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości w Katowicach przy ul. Teatralnej, gdzie od wielu lat mieści się siedziba Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. M. Karłowicza. Mimo prawomocnego wywłaszczenia własności tej nieruchomości w latach 60-tych przez Skarb Państwa, na początku w latach 90-tych do księgi wieczystej zostali ponownie wpisani spadkobiercy poprzednich właścicieli.
  • Styczeń 22, 2021
Browar Zamkowy w Cieszynie kupiony!

Browar Zamkowy w Cieszynie kupiony!

18 grudnia miało miejsce zamknięcie transakcji zakupu od Grupy Żywiec 100% udziałów w Browarze Zamkowym w Cieszynie. Nabywcą Browaru jest spółka Browar Zamkowy Cieszyn Invest Spółka z o.o.
  • Grudzień 21, 2020
Doradztwo na rzecz uczestnika postępowania przetargowego na Integratora CPK.

Doradztwo na rzecz uczestnika postępowania przetargowego na Integratora CPK.

Nasz klient, którym jest firma doradztwa inżynieryjnego o zasięgu globalnym znalazł się na tzw. krótkiej liście podmiotów z którymi Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. przeprowadzi drugi etap postępowania przetargowego w formie dialogu konkurencyjnego na wybór podmiotu świadczącego usługi biznesowo-techniczne ds. zintegrowania zarządzania programem dla Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. 
  • Grudzień 04, 2020
Doradztwo w transakcji nabycia Browaru Zamkowego w Cieszynie.

Doradztwo w transakcji nabycia Browaru Zamkowego w Cieszynie.

GFKK została doradcą prawnym po stronie kupującego w transakcji zakupu od Grupy Żywiec S.A. 100% udziałów w Browarze Zamkowym w Cieszynie.Kupującym jest grupa prywatnych inwestorów związanych z rodziną Leda, która działa poprzez spółkę Felix Investments.
  • Grudzień 02, 2020
Solidarna odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy.

Solidarna odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy.

Na zasadach opisanych w Kodeksie cywilnym inwestor (zamawiający) odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. Zarówno zgłoszenie oraz sprzeciw dla swej skuteczności wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.Jest to bardzo szczegółowa reguła. Postaramy się rozbić ją na mniejsze elementy.
  • Listopad 30, 2020
Nowelizacja KSH.

Nowelizacja KSH.

Obecnie trwają pracę nad dużą nowelizacją Kodeksu spółek handlowych umożliwiającą działanie spółek powiązanych w ramach tzw. grupy spółek. Projektowane przepisy przewidują istotne zmiany dotyczące relacji między spółką dominującą i spółkami zależnymi a także zmiany dotyczące odpowiedzialności członków organów spółek.
  • Listopad 16, 2020