xŚniadanie biznesowe: "Bezpieczne inwestycje na terenach zanieczyszczonych. Badania powierzchni ziemi oraz remediacja terenów zanieczyszczonych w praktyce”

24 października 2017r. w Hotelu Altus w Katowicach GFKK we współpracy z Arcadis zorganizowała śniadanie biznesowe kierowane do inwestorów planujących zakup, sprzedaż czy zmianę formy zagospodarowania terenów: poprzemysłowych, przekształconych i "zielonych".
Spotkanie stanowiło podsumowanie zdobytych doświadczeń w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Przedstawione i omówione zostały praktyczne aspekty związane z zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i remediacją. W szczególności omówiono następujące kwestie:
• Kto i dlaczego powinien wykonywać badania gleby i ziemi;
• Ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi w praktyce;
• Zanieczyszczenie powierzchni ziemi – co dalej?
• Odpowiedzialność za zanieczyszczenie oraz przeprowadzenie remediacji;
• Zgłoszenie i rejestr zanieczyszczeń;
• Bezpieczny zakup zanieczyszczonej działki;
• Uzgadnianie warunków remediacji, realizacja;
• Szacunkowe koszty.

Spotkanie z ramienia GFKK poprowadził r.pr Paweł Sklorz.