x

GFKK GRZYBCZYK KAMIŃSKI GAWLIK RADCY PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA                                    
w okresie od 1 sierpnia 2023r. do 30 listopada 2023r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

nr RPSL.08.03.02-24-0023/23 pn. „Zdrowo w pracy.”

Cel głównym projektu:
Celem głównym projektu jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy poprzez poprawę ergonomii pracy dzięki zastosowaniu ponadstandardowych rozwiązań tj. zakup ergonomicznych krzeseł biurowych, ergonomicznych monitorów, ergonomicznych bezprzewodowych klawiatur i myszek, podkładek pod mysz oraz wyciszenie sali pracowniczej. Celem realizowanego projektu jest wzrost wiedzy pracowników z zakresu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz podniesienie świadomości dotyczącej podejmowania prewencyjnej profilaktyki zdrowotnej celem ograniczenia lub eliminowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy poprzez udział w szkoleniach z zakresu praktycznych zasad zastosowania ergonomii pracy oraz korygowania wad postawy wynikających z wymuszonej pozycji ciała. Jednocześnie nabycie podczas szkolenia umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu umożliwi ograniczenie przeciążeń psychicznych (działania świadomościowe).

Planowane efekty:
Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy poprzez poprawę ergonomii pracy dzięki zastosowaniu ponadstandardowych rozwiązań tj. zakup ergonomicznych sprzętów oraz podniesieniu świadomości dotyczącej podejmowania prewencyjnej profilaktyki zdrowotnej celem ograniczenia lub eliminowania niekorzystnych czynników zdrowotnych.

Wartość projektu:  90 145,00 zł.
Dofinansowanie ze środków UE:  76 623,25 zł.