x"Z PRAWNIKIEM PRZY KAWIE" - RODO

19 czerwca 2018r.  prawnicy GFKK poprowadzili organizowane we współpracy z Lożą Katowicką BCC spotkanie poświęcone ochronie danych osobowych.
Zostały omówione następujące zagadnienia: 

1. Krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • certyfikacja i akredytacja
2. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych wynikające z RODO
 • wpływ zasad generalnych na tworzenie wewnętrznej polityki ochrony danych
 • nowe podejście do ochrony danych osobowych na gruncie RODO
3. Praktyczne aspekty wdrażania RODO – nasze doświadczenia
 • plan wdrożenia RODO w organizacji
 • dokumenty wymagane przez RODO i dokumenty zalecane
 • IT
 • sprawy związane z zatrudnieniem
4. Sankcje za naruszenie RODO
 • nieefektywność sankcji w dotychczasowym stanie prawnym
 • rygorystyczne sankcje w RODO
5. RODO w zależności od branży
 • organizacje przetwarzające dane osób fizycznych, w tym konsumentów
 • sektor B2B
 • e-commerce
Spotkanie poprowadzi zespół GFKK ds. RODO r.pr. dr Anna Dyląg i r.pr Jakub Winiecki.
Poleć znajomemu