xGFKK DORADZA PRZY CENTRUM ZIELONEJ ENERGII W RYBNIKU.


Jako doradca prawny będziemy wspierać Miasto Rybnik oraz spółki komunalne miasta przy realizacji projektu Centrum Zielonej Energii w Rybniku. Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego to projekt, którego celem jest uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu. Ma on obejmować sortownie i kompostownie, instalację do przetwarzania odpadów biodegenerowalnych, wielkogabarytowych, budowlanych. Centralnym elementem CZE ma być instalacja termicznego przetwarzania odpadów, która ma zapewnić produkcję ciepła, energii elektrycznej oraz wodoru. Szacunkowy wstępny koszt całej inwestycji to kwota ok. 500 mln złotych.

Naszym zadaniem będzie w pierwszej kolejności pomoc w opracowaniu ram prawnych modelu projektu, a następnie pomoc w jego wdrożeniu. Projekt CZE wpisuje się w strategię władz miasta ukierunkowaną na rozwój zielonej energii oraz radykalne obniżenie tzw. niskiej emisji m.in. poprzez zapewnienie mieszkańcom ciepła wytwarzanego z przetwarzania odpadów.

Nasz zespół zaangażowany w to zadanie tworzą Michał Grzybczyk, Radosław Będkowski oraz Agata Piotrowska.